五只猴子吃香蕉

Song Lyrics

五只猴子吃香蕉
wo zhi hou zi chi xiang jiao

有一只猴子爬到树上吃香蕉
you yi zhi hou zi pa dao shu shang chi xiang jiao
又有一只猴子跑来
you you yi zhi hou zi pao lai
现在有几只
xian zai you ji zhi
一 二
yi er

有两只猴子爬到树上吃香蕉
you liang zhi hou zi pa dao shu shang chi xiang jiao
又有一只猴子跑来
you you yi zhi hou zi pao lai
现在有几只
xian zai you ji zhi
一 二 三
yi er san

有三只猴子爬到树上吃香蕉
you san zhi hou zi pa dao shu shang chi xiang jiao
又有一只猴子跑来
you you yi zhi hou zi pao lai
现在有几只
xian zai you ji zhi
一 二 三四
yi er san si

有四只猴子爬到树上吃香蕉
you si zhi hou zi pa dao shu shang chi xiang jiao
又有一只猴子跑来
you you yi zhi hou zi pao lai
现在有几只
xian zai you ji zhi
一 二 三 四 五
yi er san si wu

有五只猴子爬到树上吃香蕉
you wu zhi hou zi pa dao shu shang chi xiang jiao
一不小心掉下一只
yi bu xiao xin diao xia yi zhi
现在剩几只
xian zai sheng ji zhi
一 二 三 四
yi er san si

有四只猴子爬到树上吃香蕉
you si zhi hou zi pa dao shu shang chi xiang jiao
一不小心掉下一只
yi bu xiao xin diao xia yi zhi
现在剩几只
xian zai sheng ji zhi
一 二 三
yi er san
有三只猴子爬到树上吃香蕉
you san zhi hou zi pa dao shu shang chi xiang jiao
一不小心掉下一只
yi bu xiao xin diao xia yi zhi
现在剩几只
xian zai sheng ji zhi
一 二
yi er

有两只猴子爬到树上吃香蕉
you liang zhi hou zi pa dao shu shang chi xiang jiao
一不小心掉下一只
yi bu xiao xin diao xia yi zhi
现在剩几只
xian zai sheng ji zhi

yi

有一只猴子爬到树上吃香蕉
you yi zhi hou zi pa dao shu shang chi xiang jiao
一不小心掉下一只
yi bu xiao xin diao xia yi zhi
现在剩几只
xian zai sheng ji zhi
剩下没半只
sheng xia mei ban zhi