小动物之歌

Song Lyrics

小动物之歌
xiao dong wu zhi ge

水里的小鱼游游游
shui li de xiao yu you you you
摇摇尾巴 点点头
yao yao wei ba dian dian tou
一会儿上 游游游
yi hui er shang you you you
一会儿下 游游游
yi hui er xia you you you
快乐的小鱼游啊游
kuai le de xiao yu you a you

天上的小鸟飞飞飞
tian shang de xiao niao fei fei fei
抖抖翅膀点点头
dou dou chi bang dian dian tou
一会儿上 飞飞飞
yi hui er shang fei fei fei
一会儿下 飞飞飞
yi hui er xia fei fei fei
快乐的小鸟飞啊飞
kuai le de xiao niao fei a fei
河边的青蛙跳跳跳
he bian de qing wa tiao tiao tiao
伸伸腿儿张张嘴
shen shen tui er zhang zhang zui
一会儿上 跳跳跳
yi hui er shang tiao tiao tiao
一会儿下 跳跳跳
yi hui er xia tiao tiao tiao
快乐的青蛙跳啊跳
kuai le de qing wa tiao a tiao

树上的猴子爬爬爬
shu shang de hou zi pa pa pa
抓抓耳朵眨眨眼
zhua zhua er duo zha zha yan
一会儿上 爬爬爬
yi hui er shang pa pa pa
一会儿下 爬爬爬
yi hui er xia pa pa pa
快乐的猴子爬啊爬
kuai le de hou zi pa a pa